Konferencja naukowa 5-6 kwietnia 2019

Konferencja naukowa 5-6 kwietnia 2019

Go to english version >>

 AHE

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

z przyjemnością zaprasza na trzecią edycję międzynarodowej konferencji naukowej

 

 2

 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji będzie

Edukacja z perspektywy psychologii pozytywnej.

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r.
(piątek - sobota)
w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

 

 

Psychologia pozytywna, określana jako "empiryczne badanie tego, jak ludzie się rozwijają i rozkwitają", "badanie ludzkich mocnych stron, które czynią życie dobrym" (MacIntyre i Mercer, 2014: 154), oraz "naukowe badanie tego, co idzie dobrze w życiu" (Peterson, 2006), bada i promuje dobrostan człowieka (Oxford, 2016: 21), jak również techniki, które mogą umożliwić dobre życie (MacIntyre, 2016).

 

Głównym celem konferencji jest dyskusja na temat obecnej edukacji, zarówno dzieci jak i dorosłych, z perspektywy psychologii pozytywnej. Będziemy przyglądać się temu, co sprawia, że uczenie się jest znaczące i satysfakcjonujące. W związku z tym, chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli społeczności akademickiej (w szczególności pedagogów, psychologów i językoznawców), praktyków pracujących w różnych obszarach edukacji i wykorzystujących w swojej pracy ideę psychologii pozytywnej, oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką do prezentacji pozytywnych aspektów psychologii, które umożliwią rozwój zarówno uczniom jak i nauczycielom.

Tegoroczna tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • mocne strony nauczycieli i uczniów jako aspekty wspomagające procesy nauczania / uczenia się
 • instytucje edukacyjne, które umożliwiają sukces, dobre samopoczucie i rozwój zarówno nauczycieli, jak i uczniów (przykłady dobrych praktyk)
 • pozytywny klimat do nauki
 • rola emocji w uczeniu się i nauczaniu
 • czynniki motywujące
 • dobrostan uczniów oraz nauczyciela
 • zaangażowanie uczniów
 • flow
 • ćwiczenia z zakresu psychologii pozytywnej do wykorzystania w klasie
 • model PERMA, EMPATHICS
 • mindfulness w edukacji
 • humanizm w nauczaniu.

 

Inne propozycje powiązane tematycznie również zostaną wzięte pod uwagę.

 

GOŚCIE PLENARNI

Do tej pory udział w konferencji potwierdzili następujący specjaliści z zakresu psychologii pozytywnej:

 

Peter D. MacIntyre jest profesorem psychologii w Cape Breton University w Kanadzie. Jego badania obejmują emocje, motywację i funkcje poznawcze w różnych typach zachowań, w tym w komunikacji interpersonalnej, wystąpieniach publicznych i uczeniu się. Większość jego badań analizuje psychologię komunikacji ze szczególnym naciskiem na przyswajanie drugiego języka i komunikację.

 

Jean-Marc Dewaele jest profesorem lingwistyki stosowanej i wielojęzyczności w Birkbeck, University of London. Jego zainteresowania badawcze obejmują różnice indywidualne w wielojęzyczności oraz emocje. Jean-Marc Dewaele jest prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Wielojęzyczności.

Danuta Gabryś-Barker jest profesorem języka angielskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jej główne obszary zainteresowań to wielojęzyczność i psycholingwistyka. Wykłada metody badawcze w zakresie przyswajania języka drugiego / wielu języków.

 

JĘZYK KONFERENCJI

Ze względu na międzynarodowy charakter konferencji ale również udział specjalistów z kilku dyscyplin (językoznawstwo, pedagogika, psychologia), językiem konferencji będzie język angielski oraz język polski.

 

ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ

Zapraszamy do przesyłania abstraktów wystąpień:

 • referat (20 minut + 10 minut na dyskusję)
 • plakat

w języku polskim lub angielskim na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 27 stycznia 2019 r.

Abstrakt o długości od 200 do 250 słów, wraz z tytułem artykułu, imieniem i nazwiskiem uczestnika, adresem e-mail i afiliacją prosimy zawrzeć w formularzu zgłoszeniowym.

Uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem o zaakceptowaniu ich abstraktów do 10 lutego 2019 roku.

 

REJESTRACJA I OPŁATA KONFERENCYJNA

Uczestnicy konferencji powinni zarejestrować się oraz wnieść opłatę konferencyjną w wysokości 400 PLN (100 EUR) w terminie do 3 marca 2019 r.

Opłata konferencyjna obejmuje obiady, przerwy kawowe, materiały konferencyjne oraz koszt publikacji.

Informacje dotyczące szczegółów płatności zostaną podane w kolejnym cyrkularzu w grudniu 2018r.

 

PUBLIKACJA

Wybrane referaty przedstawione podczas konferencji zostaną opublikowane w recenzowanych monografiach, która ukażą się pod koniec 2019 roku, m.in. w wydawnictwie Springer.

Szczegółowe wytyczne dotyczące publikacji zostaną do Państwa przesłane po akceptacji abstraktu wystąpienia.

Termin nadsyłania gotowych artykułów (rozdziałów w monografii) upływa 6 maja 2019 r.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w budynku Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905r. nr 52 (budynek H).

 

W przypadku pytań lub dodatkowych informacji, bardzo prosimy o kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Komitet organizacyjny:

prof. nadzw. dr hab. Irena Motow
prof. nadzw. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak
dr Ola Majchrzak
dr Katarzyna Budzińska
dr Patrycja Ostrogska
dr Dorota Janułajtys
dr Izabella Michałowska-Wieczorek
dr Joanna Hładuńska

Film z konferencji

Film z konferencji

Kierunek Filologia obca na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zaprasza do udziału w drugiej edycji konferencji

Kierunek Filologia obca na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zaprasza do udziału w drugiej edycji konferencji

Łódź, 25-26 stycznia 2018

Konferencja nikej adresowana jest do nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli języków obcych, pedagogów, psychologów, naukowców oraz przedstawicieli Oświaty. Konferencja ma na celu integrację filologów, pedagogów oraz psychologów zainteresowanych różnymi aspektami uczenia się i nauczania języków obcych, popularyzację osiągnięć współczesnej psycholingwistyki, dydaktyki języków obcych i neurodydaktyki oraz wymianę doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Konferencja kładzie nacisk na potrzebę kompleksowego rozwoju ucznia, pogłębiania jego wiedzy i kształtowania osobowości, aby osiągnąć wyższe poziomy kompetencji językowej.

Alternatywne nurty edukacyjne w edukacji językowej

Tematem przewodnim drugiej edycji konferencji będą Alternatywne nurty edukacyjne w edukacji językowej. Wybór tematyki konferencji związany jest z popularnością, z jaką w ostatnim czasie spotykają się takie nurty edukacyjne jak metoda Montessori, edukacja waldorfska, plan daltoński, pedagogika Freineta czy Froebla. Celem będzie zatem refleksja nad alternatywnymi nurtami edukacyjnymi w kontekście wykorzystania ich elementów w edukacji językowej. 

Tematyka konferencji obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Alternatywne nurty edukacyjne w edukacji językowej
 • Innowacja w praktyce szkolnej
 • Podstawa programowa a innowacyjna edukacja
 • Zastosowanie wniosków płynących z neuronauk w nauczaniu języków obcych
 • Projektowanie i prowadzenie zajęć wykorzystujących potencjał ucznia
 • Nauczanie polisensoryczne
 • Nauczanie metodą projektu
 • Opracowywanie innowacyjnych materiałów dydaktycznych, również dla kursów specjalistycznych
 • Nowe technologie w nauczaniu języków obcych
 • Rola nauczyciela w efektywnym procesie nauczania
 • Ewaluacja / testowanie sprawności językowych, również na językowych kursach specjalistycznych i przedmiotach prowadzonych w języku obcym
 • Zintegrowane nauczanie przedmiotu i języka – CLIL
 • Nauczanie języka biznesu – autonomia słuchacza w wyborze i sposobie realizacji treści kształcenia
 • Innowacyjne nauczanie języków obcych za pomocą literatury
 • Literatura jako materiał autentyczny w nauczaniu języków obcych

Inne wystąpienia zbliżone tematycznie również zostaną rozpatrzone.

Ze względu na zaproszenie do udziału w konferencji reprezentantów wszystkich filologii planujemy wykłady i referaty w języku polskim.

GOŚCIE PLENARNI

Najważniejszym wystąpieniem plenarnym podczas tegorocznej edycji konferencji będzie wykład Profesora Petera Lutzkera (Freie Hochschule Stuttgart, Niemcy)

pt.Moving Language: Foreign Language Teaching in Waldorf Schools

Drugi wykład plenarny wygłosi Marta Rosińska (Studium Języka Angielskiego UŁ, DOS ELT) pt. Uczmy, aby nauczyć, czyli high impact teaching w akcji.

Trzeci wykład plenarny wygłosi Profesor Aneta Poniszewska (Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej) pt. Flipped Classroom – Flipped Learning.

Podczas konferencji odbędą się m.in. następujące WARSZTATY:

 • Patrycja Ostrogska (ekspert w dziedzinie nauczania języka angielskiego uczniów z trudnościami w uczeniu się, Instytut Działań Edukacyjno - Terapeutycznych INERO)

Jak pracuje umysł z dysleksją i jak pracować z tym umysłem.

 • Joanna Bechcińska (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, konsultantka Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi)

DRAMA-tically SPEAKING - lekcje języka angielskiego ciekawiej

 • Magdalena Murowaniecka (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, konsultantka Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi)

Aplikacje internetowe w edukacji, czyli jak to dobrze w Chmurze być

 • Joanna Kostrzewa (Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie)

Robotyka i programowanie w pracy nauczyciela języka angielskiego

 • Katarzyna Synder-Tamborska (Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Języka Angielskiego SMILE for Professionals, Szkoła Języków Obcych SMILE)

Simple ideas – big effect

 • Aneta Tomkiel

Moja nietypowa klasa - czyli jak neuronauki zmieniły moje podejście do nauczania

 • Monika Mularska-Kucharek (Art of training, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Uczyć z przyjemnością i satysfakcją - O radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w pracy nauczyciela

 • Joanna Grzegorzewska-Sitek i Daria Lizak-Grygiel (Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości)

Poza schematem- wykorzystanie kreatywności w nauczaniu

Warsztaty językowe dla maturzystów

 • Oliver Kujawski (Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu, absolwent Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi)

And when the finest hour comes?

 

ABSTRAKTY

Prosimy o nadsyłanie abstraktów wystąpień:

 • Panel dyskusyjny (min. 3 uczestników) (90 minut)
 • Referat (20 minut + 10 minut na dyskusję)
 • Plakat (sesja plakatowa)

w języku polskim drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do 7 stycznia 2018r. Abstrakt o długości 200-250 słów powinien zawierać tytuł wystąpienia, imię i nazwisko, adres e-mail oraz afiliację uczestnika.

Wiadomość o zaakceptowaniu abstraktu zostanie wysłana do 14 stycznia 2018.

 

REJESTRACJA I OPŁATA KONFERENCYJNA

Rejestracja uczestnika konferencji następuje w drodze przyjęcia referatu i następnie wniesienia przez uczestnika w terminie do 21 stycznia 2018 opłaty konferencyjnej. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje obiady, przerwy kawowe, koszty organizacyjne oraz wydawnicze.

Opłatę prosimy wnosić na konto Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z podaniem w tytule przelewu:

imienia i nazwiska Uczestnika oraz nikej 2018
nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA
nr konta: 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736

Osoby, które nie zamierzają przedstawiać referatu a chciałyby uczestniczyć w konferencji, prosimy o informację w terminie do 7 stycznia 2018. Uczestnictwo bez referatu nie wpływa na wysokość opłaty konferencyjnej.

Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegu uczestnikom. Na stronie konferencji można znaleźć informacje na temat proponowanych hoteli znajdujących się w pobliżu miejsca, w którym odbywać się będzie konferencja.

PUBLIKACJA

Wybrane referaty zaprezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Językoznawstwo” pod koniec 2018 roku.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w gmachu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, mieszczącym się przy ul. Rewolucji 1905r. nr 52 w Łodzi (budynek H).

Ewentualne pytania oraz zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej konferencji: nikej.ahe.lodz.pl

 

Komitet organizacyjny:

dr Ola Majchrzak
mgr Marcin Jaźwiec
mgr Joanna Bechcińska

Podsumowanie konferencji

Podsumowanie konferencji

Głównym celem konferencji była integracja nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli języków obcych, pedagogów, psychologów, naukowców oraz przedstawicieli Oświaty, zainteresowanych różnymi aspektami uczenia się i nauczania języków obcych oraz wymiana doświadczeń i poglądów w tym zakresie. 

Uczestnicy konferencji reprezentowali wiele ośrodków naukowych w Polsce, m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski i oczywiście Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Mieliśmy też silną reprezentację przedstawicieli szkół, zespołów szkół, oraz prywatnych instytucji zajmujących się edukacją językową.

Konferencję uświetniły wystąpienia plenarne znakomitych gości. W sobotę Pani Bożena Ziemniewicz, prezes i dyrektor generalna BRITISH CENTRE - Szkoły Języków Obcych i Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English Language Assessment,partnera kierunku filologia obca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, mówiła o roli lektora w procesie zapewniania wysokiej jakości usług szkoły językowej. Następnie Pani Bożena Będzińska-Wosik, współinicjatorka „Budzącej się szkoły” oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi, opowiedziała w jaki sposób kreować przyjazną przestrzeń edukacyjną w klasie szkolnej.

Niewątpliwym gwoździem programu drugiego dnia konferencji był wykład plenarny Pani dr Marzeny Żylińskiej zatytułowany „Od kultury nauczania do kultury uczenia się”. Wykład ten oprócz uczestników konferencji, przyciągnął również studentów kierunku PsychologiaPedagogika oraz oczywiście Filologia AHE.

Uczestnicy mogli też przez dwa dni trwania konferencji uczestniczyć w warsztatach, np. dotyczących metody storytellingu na lekcji języka obcego, rozwijania sprawności pisania w sposób kreatywny, radzenia sobie z agresją w szkole, metod pracy z uczniem dyslektycznym na zajęciach językowych, oraz edukatorium.

Natomiast sesje tematyczne dotyczyły między innymi dwujęzyczności, nauczania najmłodszych, kształcenia studentów, oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcji języka obcego.

Podczas konferencji odbyła się również sesja plakatowa przygotowana przez studentów AHE w ramach realizowanych przez nich na zajęciach projektów edukacyjnych

Konferencja okazała się niesamowitym wydarzeniem, pozwalającym nie tylko poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe doświadczenia, ale przede wszystkim zarazić się pasją od innych uczestników, wymienić pomysłami oraz nawiązać wartościowe znajomości.

Mamy nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku!

PUBLIKACJA
Wybrane referaty zaprezentowane podczas konferencji nikej 2017 zostaną opublikowane w recenzowanym tomie, który ukaże się nakładem Wydawnictwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej pod koniec 2017 roku.

 

Nowoczesność, innowacyjność i kreatywność w edukacji językowej

belka 1 1

Kierunek Filologia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zaprasza do udziału
w pierwszej edycji konferencji

 

nikej 2017

Nowoczesność, Innowacyjność i Kreatywność w Edukacji językowej

Łódź, 25-26 marca 2017

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji, dostępnym w zakładce PROGRAM.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zdecydowaliśmy się przedłużyć termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję Nowoczesność, Innowacyjność i Kreatywność w Edukacji Językowej.

Na zgłoszenia czekamy do końca tygodnia, czyli do niedzieli 5 marca 2017r.

Przy okazji zdradzamy wybrane tematy wystąpień w sekcjach tematycznych:

 • „Udźwignę to słówko!”- nauczanie języka obcego dzieci z zaburzeniami modulacji sensorycznej.
  • Strategie personalizowania zadań w nauczaniu sprawności pisania.
 • Era Smartfona – narzędzia internetowe rozwijające umiejętność słuchania i mówienia w dydaktyce języka angielskiego.
 • Problem monitorowania postępów w nauce języka drugiego w grupach przedszkolnych.

Przypominamy, że drugi dzień konferencji rozpocznie się od wykładu plenarnego pt. Od kultury nauczania do kultury uczenia się, który wygłosi Pani dr Marzena Żylińska.

Szczegóły dotyczące konferencji (m.in. listę warsztatów oraz wystąpień plenarnych) można znaleźć w zakładce WYSTĄPIENIA PLENARNE i WARSZTATY.

Do zobaczenia w marcu w Łodzi!

 

Konferencja nikej adresowana jest do nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli języków obcych, pedagogów, psychologów, naukowców oraz przedstawicieli Oświaty. Konferencja ma na celu integrację filologów, pedagogów oraz psychologów zainteresowanych różnymi aspektami uczenia się i nauczania języków obcych, popularyzację osiągnięć współczesnej psycholingwistyki, dydaktyki języków obcych i glottodydaktyki oraz wymianę doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Konferencja kładzie nacisk na potrzebę kompleksowego rozwoju ucznia, pogłębiania jego wiedzy i kształtowania osobowości, aby osiągnąć wyższe poziomy kompetencji językowej.

 

Innowacyjna edukacja a formalny opis kształcenia

 

Tematem przewodnim pierwszej edycji konferencji będzie Innowacyjna edukacja a formalny opis kształcenia. Wybór tematyki konferencji związany jest z wyzwaniami jakie niesie ze sobą stosowanie innowacyjności i kreatywności w nauczaniu w kontekście podstawy programowej, ram kwalifikacji jak i europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Tematyka konferencji obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Innowacja w praktyce szkolnej
 • Podstawa programowa a innowacyjna edukacja
 • Zastosowanie wniosków płynących z neuronauk w nauczaniu języków obcych
 • Projektowanie i prowadzenie zajęć wykorzystujących potencjał ucznia
 • Uczenie zgodne z indywidualnym stylem uczenia się
 • Inteligencje wielorakie
 • Nauczanie polisensoryczne
 • Nauczanie metodą projektu
 • Opracowywanie innowacyjnych materiałów dydaktycznych, również dla kursów dedykowanych
 • Nowe technologie w nauczaniu języków obcych
 • Rola nauczyciela w efektywnym procesie nauczania
 • Ewaluacja / testowanie sprawności językowych, również na językowych kursach specjalistycznych i przedmiotach prowadzonych w języku obcym
 • Zintegrowane nauczanie przedmiotu i języka – CLIL
 • Nauczanie języka biznesu – autonomia słuchacza w wyborze i sposobie realizacji treści kształcenia
 • Innowacyjne nauczanie języków obcych  za pomocą literatury
 • Literatura jako materiał autentyczny w nauczaniu języków obcych

 

Podczas konferencji odbędą się następujące wystąpienia plenarne:

Marzena Żylińska (inicjatorka „Budzącej się Szkoły”)
Od kultury nauczania do kultury uczenia się

Bożena Będzińska-Wosik (dyrektor SP nr 81 w Łodzi, inicjatorka „Budzącej się Szkoły”)
Jak stworzyć przestrzeń edukacyjną w klasie szkolnej?

Bożena Ziemniewicz (założycielka szkoły językowej British Centre)
Rola lektora w procesie zapewniania wysokiej jakości usług szkoły językowej

oraz następujące warsztaty:

Małgorzata Adams-Tukiendorf (anglistka, ekspert w dziedzinie coachingu grupowego, Uniwersytet Opolski)
Od słów do tekstu kreatywnie

Patrycja Ostrogska (ekspert w dziedzinie nauczania  języka angielskiego uczniów z trudnościami w uczeniu się, Smart Steps)
Wielozmysłowe metody pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji języka obcego

Joanna Bechcińska (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, konsultantka Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi)
Twórcze myślenie, twórcze działanie – opowiedz mi swoją historię, czyli lekcja języka angielskiego inaczej.

Katarzyna Synder-Tamborska (założycielka szkoły językowej SMILE)
How to make the children learn and the teacher smile?

Izabella Michałowska-Wieczorek (psycholog,  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Jak radzić sobie z agresją w klasie szkolnej?

ABSTRAKTY

Prosimy o nadsyłanie abstraktów wystąpień:

 • Panel dyskusyjny (min. 3 uczestników) (90 minut)
 • Referat (20 minut + 10 minut na dyskusję)
 • Plakat (sesja plakatowa)

Konferencja odbędzie się w gmachu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, mieszczącym się przy ul. Rewolucji 1905r. nr 52 w Łodzi (budynek H).

REJESTRACJA I OPŁATA KONFERENCYJNA

Rejestracja uczestnika konferencji następuje w drodze przyjęcia referatu i następnie wniesienia przez uczestnika w terminie do 12 marca 2015. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje obiady, przerwy kawowe, koszty organizacyjne oraz wydawnicze.

Opłatę prosimy wnosić na konto Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z podaniem w tytule przelewu:

imienia i nazwiska Uczestnika oraz nikej 2017
nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA
nr konta: 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736

Osoby, które nie zamierzają przedstawiać referatu a chciałyby uczestniczyć w konferencji, prosimy o informację w terminie do 26 lutego 2017. Uczestnictwo bez referatu nie wpływa na wysokość opłaty konferencyjnej.

 

 

Organizatorzy:

dr hab. Kamila Turewicz

dr Ola Majchrzak

dr Agnieszka Stanecka

mgr Marcin Jaźwiec

mgr Joanna Bechcińska

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo nikej1